Redoslijed izračunavanja računskih operacija

Najčešći problem prilikom rješavanja složenijih zadataka javlja se zbog nepoznavanja staroga gradiva koje se odnosi na redoslijed prilikom izračunavanja računskih operacija.

U zadacima se susrećemo s operacijama zbrajanja, oduzimanja,   množenja i dijeljenja. Najčešće imamo i zagrade.

Zagrade mogu biti  (okrugle), [uglate] , i {vitičaste}.

Ako u zadatku imamo samo operacije zbrajanja i oduzimanja tada ih računamo po redu, kako piše.

Primjer:

18 – 3 + 4 – 2 = 15 + 4 – 2 = 19 – 2 = 17

Ako u zadatku imamo samo operacije množenja i dijeljenja tada ih računamo po redu, kako piše.

Primjer:

18 : 2 * 3 = 9 * 3 = 27

Ako imamo računske operacije različitih stupnjeva, prvo množimo i dijelimo, a zatim zbrajamo i oduzimamo.

Primjer:  

4 + 5 * 2 – 8 : 4 = 4 + 10 – 2 = 14 – 2 = 12

Ako  u zadatku imamo zagrade, najprije računamo ono što je u njima. Prvo računamo operacije unutar okruglih zagrada,zatim unutar uglatih i na kraju unutar vitičastih zagrada. Unutar zagrada isto poštujemo redoslijed izračunavanja računskih operacija.

Primjer: 

{3 + 5[21 – 4(7 – 2) +7]} = {3 + 5[21 – 4 * 5 + 7]} = {3 + 5[21 – 20 +7 ]} =  {3 + 5 * 8} = 3 + 40 = 43

Instrukcije iz matematike u Rijeci!

Facebook: https://www.facebook.com/bic-usluge