PRIPREME ZA DRŽAVNU MATURU

Dragi maturanti,

sigurno se pitate kada je najbolje početi sa pripremama za državnu maturu iz matematike? Ja bih rekla uvijek, nikada nije prerano niti je prekasno.Netko treba više vremena da sve posloži i bude siguran u svoje znanje ili nema dobre temelje od prije pa je u tom slučaju potrebno sa pripremama krenuti što ranije.Ukoliko niste niti razmišljali o pripremama međutim sada vidite da to ipak nije tako jednostavno, još nije kasno. Intenzivnim radom sve se stigne nadoknaditi. Pripreme su podjednako potrebne gimnazijalcima i negimnazijalcima. Negimnazijalci trebaju biti posebno oprezni zbog razlike u školskom programu jer je državna matura ipak sastavljena po gimnazijskom programu.

Državna matura iz matematike je obvezni završni pisani ispit koji polažu maturanti na kraju svoga srednjoškolskog obrazovanja. Na temelju rezultata državne mature, objektivno i nepristrano se ocjenjuje znanje svakog pojedinog učenika te se tako dobiva usporediva ocjena svih učenika u RH. Državna matura se u cijeloj Hrvatskoj provodi na isti dan, u isto vrijeme i pod jednakim uvjetima i kriterijima za sve učenike.

Ovisno o fakultetu koji želite upisati birate hoćete li polagati razinu A ili razinu B. Pripreme za maturu se razlikuju ovisno o tome koju razinu ćete odabrati.

Kalkulator je obavezan. Dobro poznavanje rada na vlastitom kalkulatoru uvelike vam može pomoći prilikom polaganja ispita. Nakon što se dobro upoznate sa svim mogućnostima vašega kalkulatora bit ćete oduševljeni.

Program po kojem radimo oslobođen je svega suvišnoga s fokusom na tipove zadataka koji se pojavljuju na maturi. Oko 80% zadataka se ponavlja u testovima, ali sa drugim brojevima. Obavezan je samostalni rad kod kuće kako bi se ponovilo gradivo koje smo obradili na satu.